سفارش تبلیغ
صبا ویژن
منتظر
مقایسة پایایی، عوارض و پیامد تعبیة فیستول شریانی-وریدی هدایتی با روش های معمول فیستولگذاری در بازو وآرنج غیر هدایتی در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

  سابقه هدف : فیستولهای بازو و آرنج انتخاب دوم پس از فیستول مچ دست میباشند که.در بیمارانی که امکان فیستولگذاری در ناحیه مچ دست را ندارند یا فیستولهای تعبیه شده در مچ دست از کار افتادهاند، تعبیه می شوند.در این مطالعه، پایایی، پیامد و عوارض تعبیه فیستول در بازو و آرنج با استفاده از مجموعهای از تکنیکها که به نام Conductive Ateriovenous Fistula نامیده میشوند، با روشهای معمول فیستول گذاری در بازو و آرنج Non-ConductiveArtetiovenous Fistula ،مقایسه شدهاند.

  مواد وروشها: کـارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سویه کور بود و بر روی بیماران نیازمند همودیالیز که برای فیستولگذاری بـه بیمارستان سینا مراجعه کرده بودند انجام شد. بیماران به صورت تصـادفـی در گـروه Conductive یـا Non- Conductive قـرار گرفتند و فیستول مورد نظر تعبیه شد . سپس بیماران ، سه ماه بعد از تعبیه فیستول برای بررسی عوارض، پایایی و پیامد پیگیری شدند.

  یافته ها:  از مـجموع 260 بیمار مـورد مـطالعه ، 1 44، نـفر تحت پیگیری قرار گرفتند. متوسط سنی بیماران 7/16 ± 4/53 سال بود و 5/55% مرد بودند. میزان پایایی در فیستولهای Conductive و Non-Conductive برابر و81% بود. در بروز عفونت و عوارض عصبی- عضلانی، اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. 3 مورد هیپرتانسیون وریدی و دو مورد سندرم steal مشاهده شده مربوط به گروه Non-Conductive بود که بوسیله تبدیل به نوع Conductive ، علاوه بر درمان عارضه مربوطه، موفق به حفظ فیستول شدیم. میزان مرگ و میردر گروه های مورد بررسی، اختلاف معنی داری نداشت . جنس مرد و دیابت عوامل موثر روی مرگ بیماران بودند. همچنین در 43% بیماران ارجاع شده برای تعبیه گرفت مصنوعی، با استفاده از فیستولگذاری با روش Conductive موفق به تعبیه فیستول مناسب شدیم. که مجموعاً به میزان چهل میلیون ریال در هزینه ه ای درمان صرفه جویی شد.

  نتیجهگیری : تجربیات ما نشان می دهد تعبیه فیستول Conductive با میزان کمتری از بروز عوارض عمده (هیپرتانسیون وریدی و سندرم steal )و پایایی قابل قبول همراه است. گرچه به علت کم بودن تعداد موارد مذکور، اثبات آماری ممکن نشد. همچنین در تعدادی از موارد با تبدیل Non Conductive به Conductive ،امکان حفظ فیستول فراهم شد و عوارض فوق برطرف گردید . بهعلاوه، در بیمارانی که امکان انجام دیالیز به دلیل نداشتن راه عروقی مناسب وجود ندارد، با استفاده از وریدهای ناحیه آنته کوبیتال وتعب ی ه ف ی ستول conductive ، مشکل حل میشود . همچنین در بیمارانی که ازکارافتادگی فیستول تعبیه شده به روشهای دیگر را تجربه کرده اند، استفاده ازاین روش جدید میتواند امکان دستیابی مناسب به عروق را فراهم سازد .


بـه نـظر مـی رسد آمـوزش تـکنیـک Conductive علاوه بر کاهش هزینههای بیماران، میتواند به عنوان روش جایگزین فیستولگذاری معمول در بازو و آرنج Non-Conductive مطرح شود. به منظوربررسی بیشتر خصوصیات این روش و گسترش استفاده از این تکنیک در دیگر مراکز، انجام کارآزماییهای بالینی چند مرکزی با حجم نمونه بیشتر و قدرت بالاتر و با پیگیری دقیق طولانی مدت پیشنهاد میشود. • کلمات کلیدی :
 • نوشته شده در  سه شنبه 90/9/22ساعت  10:38 صبح  توسط منتظر 
    نظرات دیگران()


  دیالیز خونی (اقدامات لازم قبل از شروع آن و دستیابی به عروق از طریق فیستول، کاتتر موقت و دائم)

  ییکی از درمان های جایگزین کلیه در افراد مبتلا به نارسایی کلیه دیالیز خونی است. در هر نوبت از دیالیز، خون فرد تصفیه می شود و مواد زائد آب و نمک اضافی برداشته می شود و به این ترتیب تعادل بدن حفظ می شود. برای انجام یک دیالیز خونی مناسب باید در هر دقیقه حدود 250-300 سی سی در دقیقه از خون فرد وارد صافی دستگاه دیالیز شود. از آنجاییکه عروق معمول موجود دراندام ها توانایی خون دهی با این میزان را ندارند، لازم است از روش هایی برای سرعت بخشیدن به خروج خون از بدن استفاده گردد. این روش ها شامل ایجاد فیستول، گذاشتن کاتتر موقت یا دائم می باشد که هر کدام در مواردی خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

  فیستول شریانی وریدی:
  با ایجاد یک اتصال بین شریان(سرخرگ) و ورید(سیاهرگ) در ناحیه مچ دست یا آرنج فیستول ایجاد می شود. با انجام این عمل سیاهرگ های دست برجسته و پر خون می شود و با سوزن زدن بخوبی می توان به جریان خون مورد نظر در حین دیالیز دست یافت. فیستول در دست غیر غالب (معمولاً دست چپ در افراد راست دست) ایجاد می گردد که معمولاً چهار هفته پس از ایجاد ‌قابل استفاده است. استفادة پیش از موعد از فیستول ممکن است طول عمر آن را کاهش دهد. در افراد مسن و مبتلا به دیابت و بیماری های عروقی گاهی برای آنکه فیستول قابل استفاده باشد به 6 ماه زمان احتیاج داریم. برای همین معمولاً در این افراد زودتر فیستول ایجاد می شود. این روش بهترین راه دستیابی به عروق در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه است. در بیماران دیالیزی مزمن که رگ های مناسبی برای ایجاد فیستول شریانی‌ـ وریدی ندارند، می‌توان از ”پیوند شریانی‌ـ وریدی“ استفاده کرد. در پیوند شریانی‌ـ وریدی از یکی از وریدهای خود بیمار (مثلاً ورید پا) یا از یک رگ مصنوعی (اصطلاحاً گورتکس) استفاده می‌شود.
  توصیه: قبل از ایجاد فیستول از هر گونه خونگیری یا گرفتن فشار خون از دست مورد نظر باید پرهیز گردد.

  چند نکته در مورد مراقبت از فیستول شریانی‌ـ وریدی:
  انجام دیالیز خوب و موفق بستگی به وجود یک فیستول شریانی‌ـ وریدی مناسب دارد. برای حفظ کارآیی فیستول خود به نکات زیر توجه کنید:
  1- پس از ایجاد فیستول ورزش های دست (باز و بسته کردن مشت دست و فشردن مکرر یک تکه خمیر) را به طور مرتب انجام دهید تا وریدهای اطراف فیستول هر چه زودتر متسع (گشاد) و برای دیالیز قابل استفاده شوند.
  2- با لمس یک فیستول فعال لرزشی در زیر دست خود احساس می‌کنید. در صورت قطع این لرزش ابتدا با دست دیگر ضربات مکرری بر روی فیستول بزنید تا اگر لخته‌ای ایجاد شده از فیستول خارج شود و سریعاً به جراح مراجعه کنید. بخیه‌ها معمولاً 15 روز بعد کشیده می‌شوند.
  3- پس از فیستول گذاری تا حد امکان از افت فشار خون در حین دیالیز، بلند کردن بار سنگین با دست فیستول دار، گذاشتن آن دست در زیر سر، ضربه خوردن به فیستول و انداختن دستة کیف روی فیستول جلوگیری کنید. این عوامل ممکن است موجب از کار افتادن فیستول شوند.
  4- در صورت بروز درد، تورم، قرمزی، گرمی یا ترشح چرکی در فیستول یا تورم ساعد و بازوی دست فیستول دار به سرعت به پزشک معالج خود مراجعه کنید.
  5- گاه فیستول دچار آنِوریسم می‌شود، یعنی در یک ناحیه به شدت برجسته و پر خون می‌گردد. دقت کنید که آنوریسم چون جدار نازکی دارد، در خطر پارگی و خونریزی شدید است. پس حتماً آن را به جراح نشان دهید، به خصوص اگر پوست روی آن نازک شده باشد. مراقب باشید که هیچگاه ضربه یا فشار محکمی بر روی آنوریسم وارد نشود.
  6- از پرستار بخش دیالیز درخواست کنید تا جای سوزنها را به طور چرخشی در جلسات دیالیز تغییر دهد. این کار عمر فیستول شما را افزایش می‌دهد.
  7- • ممکن است به دنبال عمل دست دچار تورم شود که معمولا با انجام حرکات ورزشی و قرار دادن دست در سطحی بالاتر از سطح بدن تورم کاهش می یابد.

  گذاشتن رگ مصنوعی:
  درافرادی که سرخرگ و سیاهرگ مناسب برای اتصال وجود نداشته باشد با نظر پزشک متخصص از رگ مصنوعی استفاده می شود. رگ مصنوعی معمولاً 2-3 هفته پس از عمل جراحی قابل استفاده است. قطر رگ مصنوعی 4-8 میلی متر است و از سطح پوست لمس می شود ولی دیده نمی شود. طول عمر رگ مصنوعی از فیستول کمتر بوده و شانس لخته شدن خون در آن بیشتر است.

  کاتتر موقت :
  در مواردیکه فرد مبتلا به نارسایی کلیه به صورت اورژانس نیازمند دیالیز باشد، فرصت کافی برای ایجاد فیستول وجود ندارد و از کاتتر موقت استفاده می شود. این کاتتر ها در ورید های بزرگ گردن و یا ناحیه کشاله ران گذاشته می شود و برای جلوگیری از بروز عفونت باید در کمتر از یک ماه خارج شود. از آنجایی که کاتتر از سطح پوست وارد ورید مرکزی می شود، احتمال بروز عفونت در آن زیاد است، لذا داشتن ماسک هنگام دیالیز، استفاده از پماد موپیروسین در محل پس از خاتمه دیالیز، جلوگیری از ضربه و کشیده شدن کاتتر و مراقبت از درپوش های آن توصیه می گردد. علائم بروز عفونت شامل ترشح و قرمزی شدید در محل کاتتر و بروز تب و لرز خصوصاً هنگام دیالیز می باشد. در صورت بروز چنین علائمی مراجعه سریع به پزشک و خارج کردن کاتتر زیر نظر پزشک مسئول توصیه می شود.

  کاتتر دائم:
  از نظر محل قرار گیری مشابه کاتتر موقت در ورید مرکزی ناحیه گردن می باشد و قسمت خارجی آن در جلوی قفسه سینه قرار می گیرد. اگر کاتتر دچار عفونت نشود تا یک سال می تواند باقی بماند. در افرادیکه وریدهای بیمار برای گذاشتن فیستول مناسب نباشد و یا فیستول به مدت طولانی قابل استفاده نباشد از کاتتر دائم استفاده می شود.

  چند نکته در مورد مراقبت از کاتتر وریدی "مرکزی"
  خطراتی که کاتتر را تهدید می‌کنند شامل عفونت کاتتر، پاره شدن بخیه‌ها و خارج شدن کاتتر، خونریزی از کاتتر و ورود هوا به داخل کاتتر و بروز آمبولی هوا هستند. پس به نکات زیر توجه کنید:
  1- از خم کردن کاتتر، باز کردن سر لوله‌های آن در منزل، خیس کردن پانسمان کاتتر، خاراندن زیر پانسمان، یا باز کردن و دستکاری پانسمان با دست آلوده خودداری کنید.
  2- پانسمان کاتتر را حداقل 3 بار در هفته در بخش دیالیز یا یک مرکز بهداشتی درمانی به روش استریل تعویض کنید.
  3- در هنگام حمام کردن روی کاتتر را با یک پوشش ضد آب مانند کیسه نایلون بپوشانید و تا حد امکان از دوش دستی استفاده کنید تا پانسمان کاتتر خیس نشود. بهتر است قبل از دیالیز حمام کنید تا اگر پانسمان خیس شد آن را در بخش دیالیز عوض کنید.
  4- اگر دیالیز به علتی قطع شد ولی کاتتر را به صلاحدید پزشک خود نگاه داشتید، حتماً در یک مرکز بهداشتی درمانی چند بار در هفته لوله‌های کاتتر را هپارینه کنید تا از لخته شدن و انسداد کاتتر جلوگیری شود.
  5- در صورت مشاهده هر نشانه‌ای از عفونت کاتتر مانند تب و لرز (به طور دایم یا در هنگام دیالیز)، قرمزی، تورم، گرمی یا ترشح چرکی در محل خروج کاتتر، یا بروز خون مردگی یا درد در این محل به پزشک معالج یا بیمارستان مراجعه کنید.
  6- در صورت بروز خونریزی، پاره شدن بخیه‌ها یا خارج شدن کاتتر از بدن، با یک گاز استریل محل کاتتر را فشار دهید و به سرعت به بیمارستان مراجعه کنید.
  7- توجه کنید که طول عمر کاتترهای موقت در ورید گردن حداکثر 3 هفته و در ورید بالای قفسه سینه حداکثر یک ماه است. پس اگر فیستول شما هنوز قابل استفاده نیست، برای کاهش خطر عفونت، پس از گذشت این زمان به پزشک خود مراجعه کنید تا در صورت لزوم کاتتر تعویض گردد.
  8- در زمان استفاده از کاتتر وریدی استفاده از ماسک صورت برای بیمار و پرستار الزامی است. کاتتر دایم بخیه خارجی ندارد و معمولاً نیازی به پانسمان کردن آن نیست. مراقب باشید که کاتتر کشیده، لخته یا باز نشود. • کلمات کلیدی :
 • نوشته شده در  سه شنبه 90/9/22ساعت  10:27 صبح  توسط منتظر 
    نظرات دیگران()

  و بر قلب کتاب دعا شبنم اشک می کاریم

   

  به یمن رسیدن سبز ترین جمعه تاریخ که تو از راه می رسی

   

  و به تاسی از فتح مکه ،در فتح الفتوحی دیگر

   

  در وازه های عشق را فتح می کنی

   

  مهدی جان!!!!

   

  تو را به حرمت مسافران جاده انتظار

   

  تو را به حرمت عاشقان منتظر و منتظران عاشق

   

  تو را به حرمت بال و پرخاکی کبوتران آن مزار بی نشان

   

  و به حرمت ناله های فاغث یا غیاث المستغیثین

   

  از پشت پرده غیبت در آی

   

  و به کنعان دیده ها قدم بگذار

   

  و خلعت سبز طلعتی جاوید را

   

  به افق قلب های منتظران شیعه بپوشان

   

  مولاجان !!!

   

  مگر نمی دانی؟؟؟؟

   

  مگر نمی بینی؟؟؟؟

   

  می دانم که می بینی

   

  می دانم که می دانی

   

  روزگار نا مرادی هاست و زمانه ، تکرار قصه سر نوشت فرزندان آدم

   

  هر روز هابیلی در آتش کینه قابیلی می سوزد

   

  و هنوز صدای محمد(ص) از ورای قرن ها ی گذر زمان را فر یاد می زند

   

  (من کنت مولاه فهذا   علی مولاه)

   

  وانی تارک فیکم الثقلین را قرائت می کند

   

  و کبودی یاس ها در خم کوچه های غربت تکرار می شود

   

  و هر گوشه ای از جهان سقیفه ای و سقیفه نشینان بسیار

   

  علی از دست بالا رفته ودر غد یر ولایت خانه نشینی را به ارث می برد

   

  و کبوتران چاهی از لابلای صفحات ورق خورده تاریخ هنوز آماده

   

  شنیدن ناله های غریبانه کل یوم عاشوراند

   

  ودر پی شکستن دیوار های صوتی تکرار دیده شدن حلقوم های شش ماهه

   

  و آسمان هر روز پذیرای مشتی خون پا برهنگان تاریخ در جستجوی ردپایی

   

  از قافله ناقه های عریان زینب اند و

   

   جام ها مست از شراب خون انسان ها

   

      آیا هنوز هنگام آن نرسیده است

   

  که بر واژه ظلم و ظالمی خط بطلان بکشی

   

  آیا  نرسیده زمانی که حجاب غیبت از چهر بر کنی

   

  و ذوالفقار عدالت را از قفس نیام رها کنی ؟

   

  بیا!

   

  بیا ای موعود همه اعصار و قرون

   

  بیا و ((فهذا علی مولاه)) را تفسیر کن

   

  و برای آنان که غدیر را در بخ بخ یا علی خلاصه کر ده اند

   

  برای آنان که جغد وار ناله رهایی از قیومیت ولایت را سر می دهند

   

  بیا تا کربلا در مظلومیت خود به دور غریبی حسین چرخ نزند

   

  و قافله زینب بی قافله سالار سفر نکند

    • کلمات کلیدی :
 • نوشته شده در  یکشنبه 90/9/6ساعت  10:5 صبح  توسط منتظر 
    نظرات دیگران()

  و بر قلب کتاب دعا شبنم اشک می کاریم

   

  به یمن رسیدن سبز ترین جمعه تاریخ که تو از راه می رسی

   

  و به تاسی از فتح مکه ،در فتح الفتوحی دیگر

   

  در وازه های عشق را فتح می کنی

   

  مهدی جان!!!!

   

  تو را به حرمت مسافران جاده انتظار

   

  تو را به حرمت عاشقان منتظر و منتظران عاشق

   

  تو را به حرمت بال و پرخاکی کبوتران آن مزار بی نشان

   

  و به حرمت ناله های فاغث یا غیاث المستغیثین

   

  از پشت پرده غیبت در آی

   

  و به کنعان دیده ها قدم بگذار

   

  و خلعت سبز طلعتی جاوید را

   

  به افق قلب های منتظران شیعه بپوشان

   

  مولاجان !!!

   

  مگر نمی دانی؟؟؟؟

   

  مگر نمی بینی؟؟؟؟

   

  می دانم که می بینی

   

  می دانم که می دانی

   

  روزگار نا مرادی هاست و زمانه ، تکرار قصه سر نوشت فرزندان آدم

   

  هر روز هابیلی در آتش کینه قابیلی می سوزد

   

  و هنوز صدای محمد(ص) از ورای قرن ها ی گذر زمان را فر یاد می زند

   

  (من کنت مولاه فهذا   علی مولاه)

   

  وانی تارک فیکم الثقلین را قرائت می کند

   

  و کبودی یاس ها در خم کوچه های غربت تکرار می شود

   

  و هر گوشه ای از جهان سقیفه ای و سقیفه نشینان بسیار

   

  علی از دست بالا رفته ودر غد یر ولایت خانه نشینی را به ارث می برد

   

  و کبوتران چاهی از لابلای صفحات ورق خورده تاریخ هنوز آماده

   

  شنیدن ناله های غریبانه کل یوم عاشوراند

   

  ودر پی شکستن دیوار های صوتی تکرار دیده شدن حلقوم های شش ماهه

   

  و آسمان هر روز پذیرای مشتی خون پا برهنگان تاریخ در جستجوی ردپایی

   

  از قافله ناقه های عریان زینب اند و

   

   جام ها مست از شراب خون انسان ها

   

      آیا هنوز هنگام آن نرسیده است

   

  که بر واژه ظلم و ظالمی خط بطلان بکشی

   

  آیا  نرسیده زمانی که حجاب غیبت از چهر بر کنی

   

  و ذوالفقار عدالت را از قفس نیام رها کنی ؟

   

  بیا!

   

  بیا ای موعود همه اعصار و قرون

   

  بیا و ((فهذا علی مولاه)) را تفسیر کن

   

  و برای آنان که غدیر را در بخ بخ یا علی خلاصه کر ده اند

   

  برای آنان که جغد وار ناله رهایی از قیومیت ولایت را سر می دهند

   

  بیا تا کربلا در مظلومیت خود به دور غریبی حسین چرخ نزند

   

  و قافله زینب بی قافله سالار سفر نکند

    • کلمات کلیدی :
 • نوشته شده در  یکشنبه 90/9/6ساعت  10:5 صبح  توسط منتظر 
    نظرات دیگران()

  بسم رب المهدی

    

  ای تک سوار  جاده عشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  ای سبز ترین موعود!!!!

   

  راهی نمانده تا سرودن آخرین ترانه انتظار

   

  فاصله ای نیست از کلبه سرد انتظار

   

  تا قصر زیبای وصال

   

  ای کبریایی ترین سجاده نیاز

   

  نماز نیمه شب های نیایش را

   

  به عشق تمنای تو به قامت می ایستیم

   

  هر صبح کتاب خواب را به عشق روی تو می بندیم

   

  و پنجره چشمانمان را روبه باغ یاد تو می گشاییم

   

  و فصل روز رمان زندگی را با اللهم ارنی الطلعه الرشیده

   

  آغاز می کنیم

   

  و به شوق رویشی دوباره زیر لوای سبز تو

   

  بذر امید بر زمین زندگیمان می افشانیم

   

  چرا که آمدنت را باور داریم

   

  و به تقدس همین باور است که هر جمعه

   

  در وازه های نگاهمان را به چراغ های انتظار آذین می کنیم

   

   گره دل ها را بر غرفه های جملات ندبه می بندیم

   

  تا سایه بان مژه ها 

   

  بیا و با (( و نریدان نمن علی ا. • کلمات کلیدی :
 • نوشته شده در  یکشنبه 90/9/6ساعت  10:4 صبح  توسط منتظر 
    نظرات دیگران()

  تولد سایت مشاوره پرستاری دیگر

  سایت مشاوره پرستاری محمدمرادی

  تا به امروز دقیقا به خاطر ندارم چندین وب سایت یا وبلاگ رایگان مشاوره پزشکی ویا پرستاری برای دوستان پزشک و پرستار طراحی نمودم بی شک بر دوستان آگاه به مسایل مربوط به کامپیوتر و اینترنت پوشیده نیست که طراحی وب سایت های تخصصی چندان کار ساده ای نیست و کار بسیار باظرافت و وقت گیری میباشد با تمام این وجود به خاطر اهداف عالیه این موضوع به لطف خدواند متعال هیچگاه چه موقع طراحی یا آموزش وب سایت و وبلاگ نویسی احساس خستگی ننموده ام واین را مدیون احساسات پاک دوستان خوب پزشک و پرستاری میدانم که با حضور جدی خود برای دادن زکات علمشان در دنیای مجازی اینترنت ،مشوق من بودند این بار نیز از دیار عاشقان خدمت و مردان و زنان غیور یعنی آذربایجان همیشه سربلند و قهرمان پرور،پرستار ایثارگری بنام آقای محمد مرادی ازپرستاران باتجربه بخش دیالیز مرکز آموزش درمانی امام خمینی (ره) ارومیه پا پیش نهاده و دواطلبانه خواستارراه اندازی سایت مشاوره رایگان پرستاری شده است به همین دلیل علاوه بر تبریک به ایشان جهت ورود به دنیای مجازی مشاوره های رایگان پزشکی وپرستاری بعنوان طراح سایت همچون گذشته داستانی را به صاحب سایت تقدیم میکنم واز تمام دوستان خوب تقاضامندم ایشان را در این راه مقدس یاری فرمایند :

  طراح سایت دکتر رحمت سخنی

  بانوی فانوس به دست


   

  فلورانس نایتینگل به انگلیسی Florence Nightingale " (زاده1820 - درگذشته 1910 میلادی)، مشهور به بانوی چراغ‌به‌دست انگلیسی و بنیانگذار پرستاری . پدرش ویلیام ادوارد شور یکی از اعضای اشراف زاده دربار به شمارمی‌رفت و فلورانس کوچک، در یک خانه بزرگ و راحت دوران کودکی خود را گذراند. در نامه‌های محرمانه‌ای که از او یافت شده نوشته "از کودکی برای خدمت به بیماران و بی‌پناهان الهاماتی از سوی خداوند به قلبم می‌رسید." هرچند در رشته پرستاری تحصیل نکرد اما علاقه زیادی به درمان بیماران داشت.در سال  1853که جنگ میان عثمانی و روسیه آغاز شد فرانسه و انگلیس به یاری ترکیه شتافتند و سربازان خود را به جنگ اعزام کردند.در آن زمان تیتر روزنامه‌های تایمز لندن خبر از جنگ و توصیف اوضاع وخیم بیمارستانهای نظامی انگلیس را می‌داد. در این گزارشها آمده بود تنها  20پرستار در جبهه‌ها فعالیت می‌کنند، بیمارستانی وجود ندارد و حتی باند برای پانسمان هم نیست. با انتشار این گزارش‌های ، فلورانس از وزیر جنگ انگلیس درخواست وسایل و امکانات بهداشتی کرد و سپس با همراهی  34پرستار زن با شجاعت تمام پا به اعماق خاک عثمانی گذاشت و به یاری مجروحان شتافت. فلورانس با چهره‌ای آرام‌بخش برای اینکه سربازان دست از میگساری بردارند، اتاقی برای مطالعه و بازی‌های سالم آنان راه‌انداخت. او بر اثر کار مداوم و همدمی با بیماران دچار تب وحشتناکی شبیه تیفوس یا مالاریا شد که در آن هنگام قربانیان زیادی را به کام مرگ کشانده بود و فلورانس نیز بر اثر این بیماری به‌شدت ضعیف شد.فلورانس شبها چراغ به دست درمیدانهای جنگ به دنبال زخمیها می گشت. در کریمه دیگر سخن از ملیت خاصی نبود صحبت از نوع بشر بود که در معرض مرگ قرار می گرفت. در اندک زمانی، پرستاری ده هزار سرباز بیمار به عهده او محول شد. پس از سه ماه و با 20 ساعت کار شبانه روزی ، شماره کشته شدگان از 42% به 2% تقلیل یافت. این پیشرفت ثمره نظم ، ترتیب ، پاکیزگی ، حسن اداره ، رعایت قواعد صحت ، و سرانجام عشق فلورانس نایتینگل به کار بود.بازگشت به لندن جنگ پایان یافت و او به لندن بازگشت. هرچند می‌خواست گمنام بماند اما نامش به‌عنوان فرشته سر زبانها بود ولی برای اینکه خود را از چشم دیگران دور نگه دارد، به گونه‌ای خود را پنهان کرد که گویی مرده است. فلورانس همراه ویلیام فار یک پزشک نظامی و فرد نیکوکاری به مدت 20 سال برای بهبود وضعیت بیمارستان‌ها و نظام آموزشی پرستاران تلاش کردند. نایتینگل، نخستین مدرسه عالی آموزش پرستاری را سال  1860در بیمارستان سن توماس لندن راه‌اندازی و مدیریت کرد. هرچند سلامت جسمانی او تحلیل رفته بود اما شهرتش از لندن به آمریکا و هند نیز رسید بگونه‌ای که یک معمار و تاجر لیورپولی به‌نام ویلیام راتبون در سال  1860مبلغ زیادی در اختیار فلورانس گذاشت تا یک بیمارستان بسازد. بیمارستانهایی که او ساخت مطابق استاندارد و الگوی بهداشتی بود و طبقات مختلف آن به بخش‌های ویژه‌ای مثل زنان و زایمان، روان، کودکان و جراحی اختصاص داشت. چند سال کار مداوم و سخت پس از جنگ، توان او را بسیار تضعیف کرد بگونه‌ای که در آخرین سالهای عمر نابینا شد و نمی‌توانست مانند گذشته به وظایف خود عمل کند تا اینکه در  13آگوست  1910در لندن مرد.

  طراح سایت :دکتر رحمت سخنی          http://www.rs272.com • کلمات کلیدی :
 • نوشته شده در  شنبه 90/8/28ساعت  11:56 عصر  توسط منتظر 
    نظرات دیگران()


  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  فیستول شریانی
  دیالیز......
  عشق
  عشق
  یامهدی
  تولد سایت مشاوره پرستاری دیگر
   

  جدیدترین قالب وبلاگ


  خدمات وبلاگ نویسان جوان